The All Wales Public Service Graduate Programme is back - apply now!

Published: 05 July 2021

Academi Wales are pleased to announce that applications for the groundbreaking All Wales Public Service Graduate Programme are now open. The All Wales Public Service Graduate Programme is a unique opportunity for you to boost your skills and grow your career. Graduates of any age with a 2.1 or above (in any subject) or higher qualification can apply.

Mae Academi Wales falch i gyhoeddi bod ceisiadau ar gyfer y Rhaglen Graddedigion Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru Gyfan nawr ar agor. Mae'r Rhaglen Graddedigion Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru Gyfan yn gyfle unigryw i chi roi hwb i'ch sgiliau a thyfu eich gyrfa. All raddedigion o unrhyw oedran sydd â 2.1 neu uwch (mewn unrhyw bwnc) neu gymhwyster uwch wneud cais.