Vacancies - Care Inspectorate Wales

Published: 03 November 2021

 

Make a difference to the lives of the vulnerable in Wales  

 

Care Inspectorate Wales is currently recruiting for a huge range of opportunities including Inspectors, Team Managers, and Senior Managers. Some of these roles are Welsh language essential and would appreciate you sharing these details with your network.

The Roles may appeal to professionals from a range of services such as Social Care, Teaching, Health care, Management and Nursing who are looking to career change, and want to make a difference to the lives of the vulnerable in Wales.

This is an excellent opportunity to join our organisation, and we are keen to encourage a wide range of diverse applications.

Please find below a link to our webpage where you can find further details of the positions available.

https://careinspectorate.wales/work-for-us?utm_source=outreach&utm_medium=english&utm_campaign=recruitment

For further information about our vacancies, please email our HR team – CIWHR@gov.wales.

 Gwnewch wahaniaeth i fywydau'r sawl sy’n agored i niwed yng Nghymru

Mae Arolygiaeth Gofal Cymru ar hyn o bryd yn recriwtio ar gyfer amrywiaeth enfawr o gyfleoedd gan gynnwys Arolygwyr, Rheolwyr Tîm ac Uwch Reolwyr. Mae rhai o'r rolau yn Gymraeg hanfodol a byddent yn gwerthfawrogi eich bod yn rhannu'r manylion hyn â'ch rhwydwaith.

Efallai y bydd y rôl yn apelio at weithwyr proffesiynol o amrywiaeth o wasanaethau megis Gofal Cymdeithasol, Addysgu, Gofal Iechyd, Rheoli a Nyrsio sydd am newid gyrfa a gwneud gwahaniaeth i fywydau’r sawl sy’n agored i niwed yng Nghymru.

Mae’n gyfle gwych i ymuno â’n sefydliad, ac rydym yn awyddus i annog amrywiaeth eang o geisiadau amrywiol.

Rwyf wedi atodi’r ddolen i’n tudalennau gwe sy’n cynnwys mwy o fanylion.

https://arolygiaethgofal.cymru/gweithio-i-ni?utm_source=outreach&utm_medium=welsh&utm_campaign=recruitment

Os ydych angen unrhyw wybodaeth bellach ar gyfer ein swyddi gwag, cysylltwch â ein tîm AD -ar CIWHR@llyw.cymru

Dymuniadau gorau,

Arolygiaeth Gofal Cymru