#Helpushelpyou campaign - accessing NHS services

Published: 13 January 2022

Helping Older People-five tips:


Mae'n gallu bod yn adeg digon anodd o’r flwyddyn felly cofiwch gadw llygad ar berthnasau, ffrindiau a chymdogion hŷn. ️Helpwch nhw i fynd allan yn ddiogel Cadwch mewn cysylltiad 🔥 Sicrhewch fod eu cartref yn glyd a chynnes

 

This can be a difficult time of year so it’s important to look out for older relatives, friends and neighbours. ️Help them get outside safely Stay connected 🔥 Ensure their home is well heated. Every change you make will #helpushelpyou.

 

Silver Cloud Wales

 

Gall adeg yma'r flwyddyn effeithio ar bobl mewn gwahanol ffyrdd💚 Mae @SilvercloudW yn cynnig therapi ar-lein am ddim i helpu eich iechyd a’ch lles meddyliol heb atgyfeiriad meddyg teulu. Cofrestrwch ar eich ffôn clyfar, tabled neu gyfrifiadur👉 https://nhswales.silvercloudhealth.com /signup


This time of year can affect people in different ways💚 @SilvercloudW offers a free online therapy service to help you manage your mental health & wellbeing without a GP referral. Sign up anytime, anywhere, on your smartphone, tablet, or PC👉https://nhswales.silvercloudhealth.com /signup/