The Welsh Blood Service is coming to your area - Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn dod i’ch ardal chi

Published: 27 January 2023

The Welsh Blood Service is coming to your area and we need your help! Why not come along we’d love to meet you; did you know only 3% of the population are Blood Donors! Let’s try to get that number higher – it only takes 45 minutes to help save a life, our team will take very good care of you – plus we have a lovely selection of biscuits!

S The Welsh Blood Service is coming to your area

🖱️In a few clicks you could join them in helping to save and improve the lives of patients across Wales

👇🏻 https://wbs.wales/PontypoolCC

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn dod i'ch ardal chi, ac rydyn ni angen eich help! Beth am ddod draw, iri o ni wrth ein bodd yn cwrdd â chi. Oeddech chi’n gwybod mai dim ond 3% o’r boblogaeth sy’n Rhoddwyr Gwaed, felly gadewch I ni geisio cynyddu’r nifer hwnnw – dim ond 45 munud mae’n ei gymryd I helpu I achub bywyd.  Bydd ein tîm yn cymryd gofal da ohonoch chi, ac mae gennym ddewis hyfryd o fisgedi!

S Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn dod i’ch ardal chi

🖱️ Mewn ychydig o gliciau, gallech ymuno â ni i helpu i achub a gwella bywydau cleifion ar draws Cymru

👇🏻 https://wbs.wales/PontypoolCC