Poetry Competition

Published: 24 July 2023

POETRY COMPETITION

Theme – Pontypool Park

Open to all Torfaen Residents

To enter please send us ONE poem of up to 30 lines

Adult and Junior Categories

1st Prize - £50

2nd Prize - £30

3rd Prize - £20

Plus a parker pen set for winners

Closing Date – Friday 15th September

Email your entries to pontypool@pontypoolcc.gov.uk

 

CYSTADLEUAETH BARDDONIAETH

Thema – Parc Pont-y-pŵl

Agored I holl Drigolion Torfaen

1 ymgeisio, danfonwch UN gerdd o hyd at 30 o linellau

Categorϊau Oedolion ac lau

Gwobr 1af - £50

2il Wobr - £30

3edd Wobr - £20

A pen Parker I enillwyr

Dyddiad Cau – Dydd Gwener 15fed Medi

Danfonwch eich ceisiadau trwy e-bost at pontypool@pontypoolcc.gov.uk